WYDANIE ONLINE

Norma PN-EN 12464-1:2012 podaje minimalne wartości eksploatacyjnego natężenia oświetlenia, czyli wartości, poniżej których nie może spaść wielkość tego parametru w całym okresie użytkowania urządzeń oświetleniowych. By go utrzymać, należy stosować m.in. odpowiednie zabiegi konserwacyjne.W tekście przedstawiano zasady prawidłowej konserwacji urządzeń oświetleniowych i wymiany źródeł światła. Opisano „Paszport urządzeń oświetleniowych” – ważny dokument zawierający podstawowe informacje niezbędne do prawidłowej eksploatacji oświetlenia.

czytaj więcej »

Przepisy określają dokumenty, które właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany przechowywać przez cały okres użytkowania obiektu budowlanego. Należy do nich także książka obiektu budowlanego.W tekście przedstawione są przepisy, które zobowiązują do prowadzenia książki obiektu. Opisana jest forma i zawartość tego ważnego dokumentu.

czytaj więcej »

Główną zaletą elektrycznych metod mierzenia ciśnienia jest możliwość wykorzystania sygnału pomiarowego do sterowania procesami technologicznymi i rejestracji parametrów procesowych.W tekście przedstawione są podstawowe informacje o metodach pomiarów ciśnienia i używanych jednostkach. Opisane są zasady działania czujników tensometrycznych, piezorezystancyjnych, pojemnościowych i piezoelektrycznych. Podane wskazówki dotyczące doboru i montażu czujników.

czytaj więcej »

Zadaniem zasilania gwarantowanego jest dostarczanie energii elektrycznej do wybranych urządzeń i systemów, niezwłocznie po zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Zapewnia je najczęściej tzw. zasilacz bezprzerwowy (statyczny lub dynamiczny) oraz odpowiedni magazyn energii. W poprzednim numerze przedstawiliśmy budowę statycznego zasilacza bezprzerwowego typu FUPS, w tym tekście opisany jest dynamiczny zasilacz bezprzerwowy typu RUPS.Tekst wyjaśnia budowę dynamicznego zasilacza bezprzerwowego typu RUPS. Ponadto przybliża cechy charakterystyczne elektromechanicznego zasobnika energii będącego jego integralną częścią. Szczegółowo przedstawia sposób działania dynamicznego zasilacza bezprzerwowego typu RUPS, zarówno w przypadku dostępności, jak i braku zasilania z sieci elektroenergetycznej.

czytaj więcej »

wiper-pixel