WYDANIE ONLINE

Instalację fotowoltaiczną na dachu budynku jednorodzinnego należy chronić przed wyładowaniami atmosferycznymi. Przemawia za tym stosunkowo duża powierzchnia paneli PF znajdujących się na budynku.W tekście przedstawiono zasady rozmieszczania zwodów, sposoby określania stref ochronnych metodą toczącej się kuli ikąta ochronnego. Opisano wewnętrzną ochronę przed przepięciami w budynku z zewnętrzną instalacją odgromową i bez niej.

czytaj więcej »

Pomiary kamerą termowizyjną pozwalają szybko wykryć nieprawidłowy wzrost temperatury elementów urządzeń elektrycznych. Znalezienie takich anomalii umożliwia podjęcie interwencji zabezpieczających instalację przed awarią.W tekście przedstawiono podstawowe zasady posługiwania się kamerami termowizyjnymi.

czytaj więcej »

Mobilny zespół prądotwórczy (czyli w uproszczeniu ten wyposażony w podwozie jezdne) może być stosowany jako źródło zasilania awaryjnego (na wypadek awarii linii z sieci elektroenergetycznej), jednak zdecydowanie częściej służy jako źródło zasilania podstawowego (jest wykorzystywany np. podczas imprez okolicznościowych lub przy okazji różnego rodzaju robót budowlanych).Tekst wyjaśnia, na co zwrócić uwagę, wybierając mobilny zespół prądotwórczy. Szczegółowo opisuje poszczególne kategorie klasyfikacji zdefiniowane w normie ISO 8528-1:2005 i wymagania w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych.

czytaj więcej »

Według specjalistów realne jest osiągnięcie do roku 2030 przez polskie farmy wiatrowe na morzu mocy 6 GW. Pierwsza taka farma wiatrowa w Polsce może zostać przyłączona do sieci w 2021 roku.W tekście przedstawiono rozwiązania techniczne stosowane w farmach wiatrowych na morzu. Opisano też problemy, które towarzyszą tego typu inwestycjom.

czytaj więcej »

Bezprzewodowe systemy alarmowe instaluje się często tam, gdzie rozwiązania przewodowe nie są możliwe do wykonania z powodu np. konieczności kucia ścian, ingerowania w nowo wybudowane obiekty, a układanie przewodów w listwach natynkowych jest mało estetyczne.W tekście opisano nowoczesne bezprzewodowe systemy alarmowe: zasady ich funkcjonowania i elementy składowe. Zwrócono uwagę na cechy, które zapewniają skuteczność działania tych urządzeń.

czytaj więcej »

wiper-pixel