WYDANIE ONLINE

Kable łączą poszczególne elementy farmywiatrowej i w dużym stopniu decydują o bezawaryjnej pracy całej elektrowni. W trakcie ich układania niezbędne jest więc przestrzeganie zaleceń zawartych w przepisach i normach oraz stosowanie dobrej praktyki inżynierskiej i monterskiej.W tekście przedstawiono zasady bezpieczeństwa, do których należy się stosować podczas układania linii kablowych. Na podstawie normy SEP omówiono poszczególne etapy wykonywania linii kablowej w wykopie.

czytaj więcej »

Elektryk w swojej pracy używa narzędzi oraz mierników. Wśród tych drugich są urządzenia bardzo proste, takie jak wskaźniki napięcia oraz mierniki bardziej rozbudowane. Wszystkie powinny mieć atesty oraz instrukcje obsługi.W tekście przedstawiono podstawowe informacje dotyczące metrologii i obowiązku legalizacji przyrządów pomiarowych. Zasadniczą część artykułu stanowi prezentacja przykładów przyrządów pomiarowych przydatnych w pracy elektryka.

czytaj więcej »

W jednorodzinnych budynkach mieszkalnych panele fotowoltaiczne mogą dostarczać tańszą energię elektryczną, a ponadto w połączeniu z akumulatorami – stanowić źródło zasilania zapasowego w przypadku zakłóceń w dostawie energii z sieci energetyki zawodowej.W tekście przedstawiono zasadę działania paneli fotowoltaicznych, elementy instalacji FV stosowane w budownictwie jednorodzinnym, a także kierunki rozwoju tego typu instalacji.

czytaj więcej »

Transformatory należą do tych odbiorników energii elektrycznej, które pracując zwykle w sposób ciągły, pobierają moc bierną indukcyjną. Niekiedy przyczyniają się do tego, że odbiorcom końcowym energii elektrycznej – głównie przedsiębiorstwom – naliczane są dodatkowe opłaty, często dotkliwe kary umowne.Tekst wyjaśnia, na czym polega i czemu służy kompensacja mocy biernej transformatorów. Szczegółowo przedstawia budowę kondensatorów. Zawiera także wzory i przykładowe wyniki obliczeń mających na celu określenie wartości niezbędnej mocy biernej pojemnościowej kompensacji w przypadku wybranych transformatorów olejowych i suchych.

czytaj więcej »

wiper-pixel