WYDANIE ONLINE

Dobrze wykonane instalacje uziemienia zapewniają poprawną pracę urządzeń, a także bezpieczeństwo ich eksploatacji, w tym czynnik najważniejszy – ochronę życia ludzi bezpośrednio stykających się z urządzeniami elektrycznymi.Tekst opisuje zadania instalacji uziemiających, funkcje jakie one pełnią oraz ich budowę. Przedstawia podstawowe parametry uziemienia i radzi, w jaki sposób uzyskać ich właściwe wartości.

czytaj więcej »

Według wydanej w grudniu 2015 roku po polsku normy PN-EN 62305–3:2011 – Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia procedura badań oraz program konserwacji LPS powinien obejmować m.in.: sprawdzenia galwanicznej ciągłości instalacji LPS, pomiar rezystancji układu uziomów względem ziemi.W artykule omówiono wskazania zawarte w normie, m.in. dotyczące procedury badań i programu konserwacji LPS. Przedstawiono sposób pomiaru rezystancji uziemienia metodą trójpunktową oraz wskazówki pozwalające uniknąć błędów podczas badań.

czytaj więcej »

Elektrownie wiatrowe często buduje się obok siebie, tworząc z nich tzw. farmy wiatrowe. Pozwala to na ograniczenie kosztów inwestycji i eksploatacji.W tekście przedstawiono zadania i konstrukcje poszczególnych elementów elektrowni wiatrowych.

czytaj więcej »

Kolektory hybrydowe produkujące jednocześnie energię elektryczną i energię cieplną lepiej wykorzystują promieniowanie słoneczne niż oddzielne ogniwa fotowoltaiczne oraz baterie grzewcze.W tekście przedstawione są zalety i wady kolektorów hybrydowych oraz stosowane rozwiązania.

czytaj więcej »

Oprócz odzieży roboczej, której elektryk powinien używać w pracy (pisaliśmy o niej w aktualizacji 93), w wielu przypadkach niezbędne jest stosowanie odzieży ochronnej. W zależności od charakteru czynności powinny to być specjalne kombinezony, osłony twarzy, kalosze i rękawice dielektryczne itp. W warunkach zwiększonego zagrożenia oprócz odzieży dodatkowym elementem ochronny jest wykonywanie prac z asekuracją.W tekście są omówione przepisy bhp dotyczące stosowania odzieży ochronnej i wykonywania pracy z asekuracją, wskazane prace i czynności, przy których wzrasta zagrożenie wypadkiem, a także przedstawione przykłady odzieży ochronnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel