WYDANIE ONLINE

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016-04 – wersja angielska – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami zastąpiła edycję z 2012 roku, wprowadzając istotne zmiany techniczne w stosunku do poprzedniego wydania.W tekście przedstawiono najważniejsze zapisy nowej edycji normy dotyczące miejsca montażu SPD, układów połączeń ograniczników i ich doboru oraz przyłączania do instalacji.

czytaj więcej »

Układy solarne coraz częściej są wykorzystywane do ogrzewania wody i/lub pomieszczeń. W naszym klimacie powinny jednak być wspomagane odpowiednio dobranym kotłem grzewczym.W tekście przedstawiono elementy instalacji solarnych, zasady ich działania, cechy poszczególnych typów kolektorów słonecznych oraz sposób doboru urządzeń.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami przydomowe elektrownie wiatrowe to urządzenia zaliczane do mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Nie dotyczą ich obostrzenia zawarte w ustawie zwanej „wiatrakową”, która obejmuje rozwiązania z większymi generatorami, zwykle wchodzącymi w skład farm wiatrowych (omówione w poprzedniej aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce”).W tekście przedstawiono regulacje prawne dotyczące wznoszenia przydomowych elektrowni wiatrowych. Opisano także wpływ ukształtowania terenu na efektywność takich siłowni i sposób szacowania ilości energii, jaką można uzyskać z przydomowego „wiatraka”. Zaprezentowano stosowane rozwiązania techniczne.

czytaj więcej »

W poprzednich „Niezbędnikach” była mowa o zagrożeniach, z którymi elektryk może spotkać się w swojej pracy. Przedstawiono też procedury, których należy przestrzegać, by ograniczyć możliwość zaistnienia wypadku. Ochronie zdrowia i życia elektryka służy również odzież używana w pracy.W tekście opisano cechy, jakie powinny posiadać poszczególne elementy odzieży roboczej elektryka.

czytaj więcej »

wiper-pixel