WYDANIE ONLINE

Norma PN-HD 60364-4-443:2016-03 przedstawia wymagania dotyczące ochrony przed przepięciami w instalacjach elektrycznych budynku przenoszonymi przez układ zasilania (przejściowymi przepięciami atmosferycznymi), jak również przed przepięciami łączeniowymi.W tekście omówiono stan normalizacji dotyczącej ochrony przepięciowej. Podano, w jakich budynkach należy zastosować ochronę za pomocą SPD, a także przedstawiano przykłady obliczania poziomu ryzyka CRL.

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych znajdują się w specjalnej ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zmieniła ona również zapisy dotyczące siłowni wiatrowych w Prawie budowlanym, Prawie energetycznym i ustawie o odnawialnych źródłach energii.W tekście przedstawiono aktualne przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych, w tym sposób ustalania, w jakiej odległości od domów mieszkalnych można wznosić elektrownie wiatrowe.

czytaj więcej »

Instalacje solarne w warunkach polskich są przede wszystkim stosowane do podgrzewania wody użytkowej. Według szacunków koszt inwestycyjny takiej instalacji zwraca się po okresie 5–7 lat.W tekście zaprezentowano informacje przydatne przy ocenie wykorzystania słońca do ogrzewania wody i/lub pomieszczeń w naszych warunkach klimatycznych. Omówiono zasady instalacji kolektorów oraz wymagania zawarte w przepisach budowlanych.

czytaj więcej »

W poprzednim „Niezbędniku” była mowa o zagrożeniach powodowanych przez zwarcia łukowe. Jest to tylko jeden rodzaj zagrożenia, z jakim może spotkać się w swojej pracy elektryk. Porażeniu prądem elektrycznym można ulec także z wielu innych przyczyn. Skutki takiego porażenia zależą od warunków, w jakich to nastąpiło. Aby uniknąć wypadków, należy przestrzegać określonych procedur.W tekście przedstawiono sytuacje, w których rośnie zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym oraz procedury chroniące przed tym niebezpieczeństwem.

czytaj więcej »

wiper-pixel