WYDANIE ONLINE

Załącznik Ddo normyPN-EN 62305-4:2011Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach zawiera informacje dotyczące czynników związanych z zagrożeniami dla SPD występującymi w miejscu ich zainstalowania, a spowodowanych oddziaływaniem prądu pioruna. Należy je uwzględnić, dobierając ograniczniki przepięć w celu realizacji piorunowych połączeń wyrównawczych.W tekście opisano czynniki mające bezpośredni wpływ na obciążenie ograniczników prądem udarowym, przedstawiono sposób na oszacowanie poziomu zagrożenia dla ograniczników przepięć, zaprezentowano opracowany w Niemczech dodatek do normy DIN EN 62305-4 dotyczący wpływu połączonych wzajemnie obiektów na rozpływ prądu piorunowego w instalacjach obiektu oraz w układzie uziemiającym.

czytaj więcej »

Najczęściej stosowanym źródłem zasilania awaryjnego jest zespół prądotwórczy. By jednak mógł prawidłowo pełnić swoją rolę w obiekcie, niezbędny jest jego odpowiedni dobór i montaż. Natomiast podczas uruchomienia zespołu prądotwórczego należy dokładnie sprawdzić, a następnie potwierdzić poprawność jego działania, a także współpracy z innymi urządzeniami i systemami.W tekście zestawiono wskazówki przydatne na każdym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego – od wstępnej koncepcji aż po moment przekazania do eksploatacji. Zwrócono uwagę na użyteczność konfiguratorów udostępnianych przez producentów wysokiej klasy zespołów prądotwórczych, a także przydatność wykonywania pomiarów z użyciem profesjonalnych, przenośnych analizatorów sieci, posiadających przy tym między innymi możliwość synchronizacji z tak zwanym zegarem UTC (ang. Coordinated Universal Time).

czytaj więcej »

Konieczność modernizacji instalacji elektrycznej spowodowana jest w wielu przypadkach nie tylko jej złym stanem technicznym, ale także potrzebą dostosowania starszych rozwiązań do nowych, aktualnie obowiązujących przepisów oraz zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.Tekst omawia poszczególne etapy modernizacji instalacji w części wspólnej budynku wielorodzinnego. Przedstawia aktualne przepisy dotyczące tego zagadnienia i zawarte w nich wymogi.

czytaj więcej »

Zwarcia łukowe pojawiają się zazwyczaj w rozdzielniach średniego napięcia, gdzie prąd zwarciowy wynosi od kilku do kilkudziesięciu kA. Zjawisko to jest bardzo groźne dla przebywających w pobliżu ludzi.W artykule przedstawiono przyczyny powstania zwarcia łukowego i sposoby ochrony przed jego skutkami.

czytaj więcej »

wiper-pixel