WYDANIE ONLINE

Nawet pobieżne zapoznanie się z Polskimi Normami dotyczącymi elektronicznych środków ochrony przed przestępcami wymaga wiele czasu. Koszt zakupu tych dokumentów to kilka tysięcy złotych.W tekście zaprezentowano aktualny na 14 lutego 2017 r. spis Polskich Norm dotyczących technicznych środków ochrony elektronicznej. Podano też wskazówki ułatwiające odszukanie potrzebnych Czytelnikowi norm.

czytaj więcej »

Na zakończenie cyklu o pompach ciepła przedstawiamy ich wykorzystanie w klimatyzacji na przykładzie systemów VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.W tekście przedstawiono zasadę działania klimatyzacji, szerzej omawiając systemy typu VRF oraz opisano stosowanie w nich pomp ciepła.

czytaj więcej »

W zależności od obiektu przemysłowego, przeprowadzanego w nim procesu technologicznego, a także stosowanych urządzeń i systemów ewentualny brak ciągłości dostaw energii elektrycznej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne ryzyko dla środowiska, a także znaczne straty materialne. Dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich rozwiązań zapewniających zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie negatywnych skutków zaników i zapadów napięcia.W tekście opisano układy samoczynnego załączania rezerwy, omówiono zasadnicze cechy zespołów prądotwórczych oraz szczegółowo scharakteryzowano różnego rodzaju zasilacze bezprzerwowe.

czytaj więcej »

Kontenerowe stacje transformatorowe sąprodukowane w dwu zasadniczych wersjach. Do pierwszej zaliczają się stacje przystosowane do obsługi z zewnątrz, a do drugiej – obsługiwane wewnątrz. Każda z nich ma nie tylko zalety, ale także słabsze strony. W tym tekście prezentowane są stacje obsługiwane z zewnątrz.W tekście omówiono właściwości kontenerowych stacji transformatorowych, wymagania dotyczące miejsca ich instalacji, zalety i wady poszczególnych rozwiązań oraz wyposażenie.

czytaj więcej »

Znak CE nie potwierdza jakości produktu czy jego bezpieczeństwa lub pochodzenia z Unii Europejskiej. Oznacza, że wyrób spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw unijnych.W tekście wyjaśniono znaczenie znaku CE oraz zasady jego używania. Opisano, jak rozróżnić prawdziwy znak od fałszywego.

czytaj więcej »

wiper-pixel