WYDANIE ONLINE

Zasilanie w energię elektryczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych z zasady odbywa się liniami niskiego napięcia, przy czym w zależności od układu sieci w danym regionie jest to zasilanie z linii napowietrznej lub kablowej.W tekście są przedstawione przepisy regulujące kwestię zasilania w energię elektryczną budynków wielorodzinnych. Autor opisuje używane dotąd rozwiązania zasilania osiedli z ubiegłego wieku oraz rozwiązania, które są dziś projektowane. Szczególną uwagę zwraca na zapewnienie niezawodności dostawy energii.

czytaj więcej »

Norma PN-EN 62305-4:2011 zawiera informacje dotyczące projektowania, instalowania, nadzorowania, konserwacji i badania środków przeznaczonych do ochrony systemów elektrycznych i elektronicznych wewnątrz obiektu, stosowanych w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń spowodowanych przez piorunowy impuls elektromagnetyczny (LEMP). W 2015 r. ukazało się polskie tłumaczenie drugiej edycji tej normy. Zawiera ona cztery załączniki, w których podano wytyczne dotyczące ekranowania przestrzennego, wdrażania systemu ochrony w istniejącym obiekcie, stosowania skoordynowanego systemu SPD oraz czynników mogących uszkodzić SPD.W tekście przedstawiono zmiany w załącznikach A i B normy PN-EN 62305:2011, porównując obecne zapisy z ich wcześniejszą wersją z roku 2006.

czytaj więcej »

Montaż pompy ciepła z powietrznym źródłem ciepła jest tańszy niż urządzeń czerpiących ciepło z gruntu lub wody. Jednak powietrzna pompa nie może być w naszym klimacie jedynym źródłem ciepła w domu.Cykl dotyczący pomp ciepła rozpoczęliśmy w aktualizacji 84 od omówienia wspólnych zasad ich działania. W aktualizacji 85 przedstawiliśmy rozwiązania, w których wykorzystuje się energię z gruntu. W numerze 86 była mowa o pompach wykorzystujących jako dolne źródło ciepła wody gruntowe. W tej aktualizacji omawiamy zasady działania pomp ciepła z powietrznym źródłem ciepła, przedstawiamy ich przykładowe parametry oraz warunki, w których instaluje się tego rodzaju urządzenia.

czytaj więcej »

Wyposażenie współczesnej łazienki w instalacje elektryczne wymaga nie tylko przestrzegania norm, ale i nieco zdrowego rozsądku. Wiąże się to z dużą liczbą urządzeń elektrycznych użytkowanych w tych pomieszczeniach. Ponadto w rejonie wanny oraz prysznica występują strefy o zwiększonym zagrożeniu porażeniem.W tekście przedstawiono zalecenia dotyczące instalacji elektrycznej w łazience wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z Polskich Norm.

czytaj więcej »

wiper-pixel