WYDANIE ONLINE

Coraz więcej obiektów wymaga zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej. Jednym ze sposobów na jej osiągniecie jest zastosowanie źródła zasilania awaryjnego, które najczęściej stanowi zespół prądotwórczy (tj. silnik spalinowy + prądnica synchroniczna wraz z niezbędnym osprzętem). Czas niezbędny do uruchomienia silnika spalinowego, a następnie przejęcia przez prądnicę synchroniczną pełnego obciążenia (wynoszący zwykle kilkanaście sekund) bywa jednak nieakceptowalny dla wielu procesów technologicznych, w tym przetwarzania danych.Tekst wyjaśnia sposób działania zespołu prądotwórczego w układzie samoczynnego załączania rezerwy. Przedstawia ideę zespołu prądotwórczego z krótkim i zerowym czasem przełączenia. Opisuje zbliżoną do nich konstrukcję – dynamiczny zasilacz bezprzerwowy typu DRUPS (ang. Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply) – która doczekała się już kilku znaczących wdrożeń w naszym kraju. Zamieszczone przykładowe rysunki pozwolą na zrozumienie różnic pomiędzy wspomnianymi rozwiązaniami.

czytaj więcej »

W każdym budynku jednorodzinnym instaluje się rozdzielnicę główną. Stanowi ona punkt centralny instalacji przyłączony do sieci energetyki zawodowej i umożliwiający dystrybucję energii elektrycznej wewnątrz budynku oraz, w miarę potrzeby, także w jego otoczeniu. W większych obiektach instaluje się także rozdzielnice pomocnicze.W tekście przedstawione są przepisy, których należy przestrzegać przy wyborze rozdzielnicy. Omówione są stosowane rodzaje obudów oraz wyposażenie rozdzielnic.

czytaj więcej »

Wykorzystywane w pompach ciepła wód gruntowych jako dolnego źródła ciepła jest znacznie tańsze niż zastosowanie kolektora gruntowego poziomego lub pionowego.Cykl dotyczący pomp ciepła rozpoczęliśmy w aktualizacji 84 od omówienia zasad ich działania. W wydaniu lutowym (aktualizacja 85) przedstawiliśmy rozwiązania, w których wykorzystuje się energię z gruntu. W tym numerze jest mowa o pompach wykorzystujących jako dolne źródło ciepła wody gruntowe.

czytaj więcej »

Oprzewodowanie to, według normy, zestaw złożony z gołych lub izolowanych przewodów, kabli lub szyn zbiorczych wraz z elementami mocującymi oraz w razie potrzeby ich obudowami.W tekście zostały przedstawione najważniejsze wymagania dotyczące oprzewodowania zawarte w Polskiej Normie PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.

czytaj więcej »

wiper-pixel