WYDANIE ONLINE

Czwarta część normy IEC 62305 zawiera informacje dotyczące projektowania, instalowania, nadzorowania, konserwacji i badania środków przeznaczonych do ochrony systemów elektrycznych i elektronicznych wewnątrz obiektu, stosowanych w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń spowodowanych przez piorunowy impuls elektromagnetyczny (LEMP). W 2015 ukazało się polskie tłumaczenie drugiej edycji tej normy.W tekście przedstawiono zamiany w treści drugiej edycji arkusza 4 normy PN-EN 62305:2011, porównując obecne zapisy z jego wcześniejszą wersją z roku 2006. Śródtytuły w artykule odpowiadają tytułom rozdziałów w normie.

czytaj więcej »

Jedną z grup pomp ciepła są urządzenia wykorzystujące ciepło zakumulowane w gruncie. Konkretne rozwiązania „dolnego źródła” zależą od wielkości powierzchni gruntu, który jest do dyspozycji. Jeżeli powierzchnia ta jest niewielka, stosuje się układy pionowe. Na większym terenie można zastosować układ poziomy.W tekście przedstawiono wymagania prawne, które należy spełnić przed instalacją pompy ciepła. Opisano zasady wyboru rodzaju kolektora, przedstawiono elementy układu pompy znajdującego się w budynku i jej sterowanie. Artykuł wskazuje także czynniki, które należy brać pod uwagę przy analizie kosztów zastosowania pompy ciepła.

czytaj więcej »

Małe boiska szkolne i rekreacyjne usytuowane przy szkołach i w osiedlach użytkowane także po zapadnięciu zmroku wymagają właściwego oświetlenia. Źle dobrane oświetlenie nie tylko nie zapewni komfortu użytkowania, ale także może zakłócać niechcianym światłem życie okolicznych mieszkańców.W tekście omówiono normy regulujące stosowanie oświetlenia elektrycznego w szkolnych i rekreacyjnych obiektach sportowych. Przedstawiono także przykłady realizacji oświetlenia szkolnej sali sportowej oraz przyszkolnego boiska zawierającego dwa korty do gry w tenisa.

czytaj więcej »

Urządzenia elektryczne wymagają ochrony przed wpływami zewnętrznymi. Z kolei użytkownicy powinni być chronieni przed dotknięciem części znajdujących się pod napięciem. Zakres potrzebnej ochrony zależy od warunków użytkowania. Określa się ją według Polskiej Normy w kodach IP i IK.W tekście przedstawiono, przed jakimi zagrożeniami środowiskowymi powinny być chronione urządzenia elektryczne. Opisano, co oznaczają pojęcia używane w normie o stopniach ochrony, a także poszczególne pozycje kodu IP i kodu IK.

czytaj więcej »

wiper-pixel