WYDANIE ONLINE

Trzy arkusze Polskiej Normy PN-HD 60364dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem. W poprzednich aktualizacjach przedstawiliśmy wymagania z norm dotyczące stosowanych środków ochrony od porażeń elektrycznych oraz ochrony przed skutkami oddziaływania cieplnego.

czytaj więcej »

W aktualizacjach 81 i 83 przedstawiono poszczególne elementy tworzące system ochrony przed działaniem przestępców oraz podano wskazówki dotyczące planowania zabezpieczeń. W tej aktualizacji prezentujemy opracowaną przez Stefana Jerzego Siudalskiego metodę określania poziomu zagrożeń obiektów i doboru środków ochrony.Posługując się tabelami przedstawionymi w tekście, można zaplanować system ochrony mieszkania, wilii oraz sklepów, magazynów i hurtowni.

czytaj więcej »

W tym artykule przedstawiamy podstawowe informacje na temat sposobu działania pomp ciepła, opisujemy ich elementy oraz wykorzystywane źródła energii.

czytaj więcej »

W tekście przedstawiono definicje i wymagania zawarte w normach dotyczące m.in. rodzajów przewodów ochronnych, ich minimalnych przekrojów oraz oznakowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel