WYDANIE ONLINE

W aktualizacji 81 „Instalacji elektrycznych w praktyce” przedstawiono poszczególne elementy tworzące system ochrony i porady dotyczące stosowania tych elementów. W tej aktualizacji prezentujemy wskazówki dotyczące planowania ochrony wynikające z literatury fachowej, norm i rozporządzeń.W tekście omówiono metody określania poziomu bezpieczeństwa, zalecenia dotyczące ochrony obiektów specjalnych, a także przedstawiono porady dla inwestorów zamawiających system ochrony.

czytaj więcej »

W tekście przedstawiono wpływ zmian światła na aktywność człowieka i w konsekwencji na jego wydajność. Opisano zasadę działania oświetlenia dynamicznego stosowanego np. w obiektach biurowych.

czytaj więcej »

W tekście przedstawiono najważniejsze zapisy normy. Między innymi zmiany, jakie wprowadziła ona w stosunku do poprzednich unormowań. Omówiono zalecenia normy dotyczące środków stosowanych dla ochrony przed pożarami i poparzeniami, które mogą zostać spowodowane przez przewody i urządzenia elektryczne.

czytaj więcej »

W dokumentacji techniczne stosuje się zunifikowane symbole graficzne. Ich ujednolicenie ułatwia sporządzanie i czytanie rysunków bez konieczności zamieszczania szczegółowej legendy.W tekście zaprezentowane są częściej używane symbole występujące na schematach i planach instalacji elektrycznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel