WYDANIE ONLINE

Z tytułu ponadnormatywnego poboru mocy biernej odbiorcom końcowym energii elektrycznej – głównie przedsiębiorstwom – naliczane są dodatkowe opłaty, często dotkliwe kary umowne. By ich uniknąć, stosuje się różnego rodzaju układy kompensacji mocy biernej.

czytaj więcej »

W tekście przedstawione są zalecenia dotyczące podłączania do instalacji różnych sprzętów stosowanych w kuchni, m.in. stosowania odrębnych obwodów w przypadku niektórych urządzeń. Podane są także parametry techniczne sprzętu kuchennego.

czytaj więcej »

W tekście przedstawione są zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy. Zaprezentowane są także zasady wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych stanowiących elementy uziomu fundamentowego oraz przyłączania zbrojenia fundamentu do przewodów uziemiających.

czytaj więcej »

W tekście omówiono najważniejsze postanowienia zawarte w normie dotyczące dopuszczalnych środków ochrony od porażeń: m.in. samoczynnego wyłączenia zasilania, stosowania RCD, wzmocnionej izolacji separacji, obwodów SELV lub PELV.

czytaj więcej »

wiper-pixel