WYDANIE ONLINE

Ochrona obiektu to nie tylko alarm sygnalizujący np. włamanie. System ochrony składa się ze środków ochrony technicznej (zabezpieczenia mechaniczne, budowlane i elektroniczne) oraz ochrony fizycznej, prawnej i organizacyjnej.Tekst przedstawia poszczególne elementy tworzące system ochrony. Podane są w nim praktyczne porady dotyczące stosowania tych elementów. Zawiera informacje o aktualnych normach dotyczących omawianych rozwiązań technicznych.

czytaj więcej »

W tekście są przedstawione przepisy oraz normy zawierające wymagania wobec rozdzielnic stosowanych na placach budów. Szczególnie wynikające z normy PN-EN 61439-4:2013-06. Przedstawione zostały także praktyczne rozwiązania stosowane w tych urządzeniach.

czytaj więcej »

W tekście są przedstawione przykłady zużywania energii elektrycznej przez urządzenia niewykonujące pracy, ale pozostawione na biegu jałowym lub w stanie gotowości.

czytaj więcej »

Wtekście przedstawiono metody kompensacji mocy biernej przez stosowanie baterii kondensatorów. Podano wskazówki dotyczące miejsc ich instalowania i doboru, a także przykłady rozwiązań.

czytaj więcej »

wiper-pixel