WYDANIE ONLINE

W tekście przedstawione są m.in. wzory do obliczeń wykonywanych przy projektowaniu przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Służą onedo odpowiedniego dobrania poszczególnych elementów instalacji, zapewnienia ochrony odgromowej i przepięciowej, zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W drugiej części tekstu zaprezentowany jest przykładowy projekt przydomowej instalacji fotowoltaicznej z układem przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

czytaj więcej »

W tekście przedstawiono, wynikające z normy SEP, zalecenia dotyczące doboru mocy zapotrzebowanej, a także oparte na Wytycznych wskazówki określające sposób projektowania i instalacji złącza i głównej szyny wyrównawczej, wewnętrznych linii zasilających, instalacji odbiorczych w mieszkaniach.

czytaj więcej »

W tekście przedstawione są informacje, jakie przepisy i Polskie Normy dotyczą rozdzielnic, najważniejsze wymagania zawarte w normach, schematy rozdziału energii w budynkach mieszkalnych i biurowych. Zaprezentowane są także przykłady rozwiązań.

czytaj więcej »

W tekście zostały opisane zasady układania przewodów, wynikające zarówno z przepisów, jak i normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wymagania i zalecenia te dotyczą m.in. miejsc układania przewodów, sposobu wykonania instalacji, liczby i rozmieszczenia gniazd wtyczkowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel