WYDANIE ONLINE

Pojęcie „modułowości” jest bardzo szerokie i coraz częściej pojawia się w opisie zarówno pojedynczych urządzeń, jak i całych systemów. Także tych służących poprawie jakości i zapewnieniu ciągłości dostaw energii elektrycznej. Nie zawsze jednak marketingowe obietnice prostej i taniej rozbudowy „modułowych” rozwiązań są prawdziwe.Tekst wyjaśnia, czym tak naprawdę jest modułowość. Przedstawiono w nim przykłady różnego rodzaju modułowych rozwiązań z zakresu poprawy jakości i zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej.

czytaj więcej »

W tekście autor omawia, kto – według obecnych przepisów – ma prawo do projektowania i jakie są jego uprawnienia. Przedstawia fazy projektowania – i podaje wskazówki, czym w każdej z nich powinien zajmować się elektryk.

czytaj więcej »

W tekście przedstawiono najważniejsze zalecenia wynikające z tej normy. Wskazano również na nieścisłości pojawiające się w edycji normy z 2006 r.

czytaj więcej »

W tekście przedstawiono oznaczenia i parametry silników indukcyjnych. Przedstawiono także sposoby przyłączania ich do instalacji niskiego napięcia.

czytaj więcej »

W tym wydaniu omawiamy zmiany w załączniku E normy. Zawiera on wytyczne dotyczące projektowania, wykonania, konserwacji i sprawdzania urządzeń piorunochronnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel