WYDANIE ONLINE

Brak ciągłości dostaw energii elektrycznej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjentów w szpitalu, a w centrach danych czy zakładach przemysłowych doprowadzić do poważnych strat materialnych. Dlatego ważne jest stosowanie rozwiązań zapewniających zminimalizowanie lub wyeliminowanie negatywnych skutków przerw w zasilaniu.W tekście przedstawiono wymagania dotyczące ciągłości dostaw energii elektrycznej zawarte w przepisach i normach. Omówiono stosowanie takich rozwiązań, jak zespoły prądotwórcze oraz zasilacze bezprzerwowe.

czytaj więcej »

W tekście został przedstawiony protokół ze sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych do odbiorników (opraw oświetleniowych, gniazd, urządzeń) przeprowadzony przez pomiar napięcia dotykowego. Dokument ten to kolejny z serii protokołów ze sprawdzeń instalacji elektrycznych, które prezentujemy od listopada 2015 roku.

czytaj więcej »

W tekście przedstawiono elementy trasy tworzonej z drabinek kablowych, a także służące do ich mocowania zawiesia i wsporniki.

czytaj więcej »

W tekście omówiono wynikające z prawa obowiązki inwestora, których wypełnienia oczekiwać mogą od niego pozostali uczestnicy i wykonawcy inwestycji. Przedstawiono także prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.

czytaj więcej »

W tekście porównano zapisy zawarte w obu tych dokumentach. Wskazano na nowe wymogi pojawiające się w normie wydanej w 2013 r.

czytaj więcej »

W tekście podano informacje o nowych zapisach w załączniku D oraz – co ważne – przeniesieniu niektórych wymagań do innych części normy.

czytaj więcej »

wiper-pixel