WYDANIE ONLINE

Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest popularne i z powodzeniem wykorzystywane od kilkudziesięciu lat w Skandynawii i w Europie Zachodniej. Zużycie energii elektrycznej przy stosowaniu ogrzewania podłogowego jest o ok. 25% mniejsze w porównaniu z ogrzewaniem tradycyjnym grzejnikami naściennymi, piecami akumulacyjnymi, olejowymi i innymi. Tego typu ogrzewanie jest też korzystne dla alergików.W tekście opisano zasady doboru elementów grzejnych, szczegóły mocowania i zasilania przewodów grzejnych, wykonania podłóg. Przedstawiono także przykład obliczeń dla domu jednorodzinnego.

czytaj więcej »

W tej aktualizacji przedstawiony jest protokół ze sprawdzenia skuteczności dodatkowych (miejscowych) ochronnych połączeń wyrównawczych.

czytaj więcej »

W tekście przedstawiono zasady doboru korytek kablowych. Omówiono m.in. przykład korzystania z wykresu obciążeń korytka kablowego. Opisano także elementy trasy, a także sposób mocowania korytek.

czytaj więcej »

wiper-pixel