WYDANIE ONLINE

Trzecia część normy IEC 62305 dotyczy ochrony rozpatrywanego obiektu oraz jego otoczenia od szkód fizycznych i od porażenia istot żywych napięciami dotykowymi i krokowymi, wywołanymi uderzeniem pioruna. Jest to podstawowy arkusz dla projektantów i wykonawców urządzeń piorunochronnych. W grudniu 2015 roku PKN opublikował polską wersję językową PN-EN 62305-3:2011.W tekście zaprezentowano zmiany, jakie zostały wprowadzone w normie w stosunku do jej edycji z 2006 roku. Przedstawiono także odniesienia do innych arkuszy normy oraz zwrócono uwagę na niedokładności, które pojawiły się w polskim tłumaczeniu.

czytaj więcej »

W tekście omówiono zasady doboru mocowania haka, na którym ma być zawieszona oprawa, oraz ewentualny wieszak, do ciężaru oprawy oraz do rodzaju stropu lub konstrukcji, do której będzie on mocowany. Przedstawiono sposoby instalacji różnych rodzajów opraw, a także zasady wyboru źródeł światła.

czytaj więcej »

W tej aktualizacji opisano metody sprawdzania działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. Przedstawiono wzór protokołu z tego badania, a także przykład wypełnionego dokumentu.

czytaj więcej »

W tekście omówiono obowiązki administratorów budynków dotyczące utrzymania i modernizacji instalacji elektrycznych, a także zakresy oraz sposoby unowocześnienia instalacji w budynkach z wielkiej płyty wynikające z przepisów i norm.

czytaj więcej »

wiper-pixel