WYDANIE ONLINE

Od listopada 2015 roku przedstawiamy w aktualizacjach „Instalacji elektrycznych w praktyce” wzory i przygotowanie protokołów ze sprawdzeń instalacji elektrycznych. Omówione były już protokoły ze sprawdzań kabla elektroenergetycznego do 1 kV, kabli sygnalizacyjnych, rozdzielnicy, przewodów odpływowych z rozdzielnicy, sprawdzania uzwojeń silników, sprawdzania aparatów, urządzeń obwodów pomocniczych oraz sprawdzania instalacji odgromowej.W tej aktualizacji przedstawiony jest wzór protokołu końcowego z protokołem głównym ze sprawdzeń odbiorczych lub okresowych instalacji elektrycznych znajdujących się w obiekcie.

czytaj więcej »

W aktualizacji 72 „Instalacji elektrycznych w praktyce” były opisane rozwiązania techniczne stosowanie w konstrukcji i układaniu listew oraz kanałów instalacyjnych. Podano także sposób doboru przewodów. W tym tekście zostały z kolei przedstawione kształtki pomocnicze i przykładowe gniazda wtyczkowe przeznaczone do instalowania w listwach i kanałach lub przy ich ściankach bocznych.

czytaj więcej »

W artykule zaprezentowano sposób załatwiania formalności związanych z przyłączeniem obiektu do sieci na przykładzie procedur jednego z operatorów. Przedstawione zostały również warunki przyłączania do sieci odbiorców energii elektrycznej, głównie należących do grup taryfowej G (gospodarstwa domowe).

czytaj więcej »

W tekście przedstawione zostały podstawowe zalecenia dotyczące zarówno konstrukcji, jak i wyposażenia tych pomieszczeń. Zwrócono uwagę na konieczność doprowadzenia powietrza niezbędnego dla właściwej pracy zespołu prądotwórczego czy też zapewnienia bezpiecznej eksploatacji baterii akumulatorów chemicznych zasilacza bezprzerwowego.

czytaj więcej »

W tekście omówiono szynoprzewody dużych mocy, stanowiące swego rodzaju przedłużenie szyn rozdzielczych w podstacjach transformatorowych, przedstawione zostały także stosowane rozwiązania szynoprzewodów średnich mocy i małej mocy.

czytaj więcej »

wiper-pixel