WYDANIE ONLINE

Omawiany protokół dotyczy sprawdzania, czy pomierzona rezystancja izolacji przewodów (np. YDY, LY, DY, ADY), które są przyłączone (odpływy – 1- i 3-fazowe) do rozdzielnicy (tablicy rozdzielczej) jest zgodna z wymaganą minimalną wartością rezystancji izolacji podaną w normie PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

czytaj więcej »

W tekście przedstawiono elementy projektu dotyczące eksploatacji oświetlenia, które powinny być zawarte w dokumentacji projektowej. Opisano procedury sprawdzania urządzeń oświetleniowych podczas ich użytkowania. Zaprezentowano zasady pomiarów odbiorczych i okresowych, a także przykład protokołu ze sprawdzania oświetlenia i wzór paszportu urządzeń oświetleniowych.

czytaj więcej »

W tekście opisane są zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami zasilanymi napięciem 230 V: wiertarkami i pilarkami tarczowymi. Przedstawione są przykłady urządzeń, którymi najczęściej posługują się elektroinstalatorzy.

czytaj więcej »

wiper-pixel