WYDANIE ONLINE

Projektowanie instalacji elektrycznej dla nowego budynku wielorodzinnego lub planowanie modernizacji już istniejącej wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników. To nie tylko przepisy i normy, ale również uwarunkowania lokalne, a także – bardzo ważne – kwestie ekonomiczne.

czytaj więcej »

Ustawa, zwana potocznie „Małym trójpakiem energetycznym”, wprowadziła wiele zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii. Nowe przepisy zmniejszają formalności związane z inwestowaniem w mikro- i małe instalacje OZE, ale kontrowersje budzi certyfikacja wykonawców tych robót.

czytaj więcej »

Pomiary oświetlenia należy przeprowadzać podczas odbiorów nowych lub zmodernizowanych instalacji oświetleniowych. Badania te należy powtarzać co 5 lat, zaleca się jednak krótszy, dwuletni odstęp czasu między sprawdzeniami.

czytaj więcej »

Odpowiedni dobór przewodów zapewnia trwałość instalacji, a także zmniejsza możliwość wystąpienia różnych zagrożeń, w tym pożaru. Ma on również wpływ na poprawne działanie zasilanych urządzeń.

czytaj więcej »

wiper-pixel