WYDANIE ONLINE

Pomiary termowizyjne mają wiele zalet, pozwalają m.in. szybko wykryć nieprawidłowy wzrost temperatury połączeń elektrycznych, co może uchronić instalację przed awarią czy nawet pożarem. Jednak prawidłowe wykonanie i interpretacja pomiarów termowizyjnych wymaga odpowiedniej wiedzy.

czytaj więcej »

Oświetlenie powinno umożliwiać osobom korzystającym z obiektów sportowych – szkolnych, osiedlowych czy należących do klubów rekreacyjnych – rozpoznawanie odległości, koloru, kształtu. Nie może to być jednak tak kosztowne jak w obiektach przeznaczonych dla sportu zawodowego.

czytaj więcej »

Zastosowanie nieodpowiednich przewodów zmniejsza trwałość instalacji, a także stwarza groźbę pożaru. Dlatego tak ważny jest ich odpowiedni dobór.

czytaj więcej »

Postęp techniczny i dostosowywanie polskich norm do dokumentów międzynarodowych powodują, że obowiązujące u nas normy dotyczące napowietrznych linii elektroenergetycznych zmieniały się dość często. Na dodatek w niektórych przypadkach warto sięgać do dokumentów teoretycznie już nieobowiązujących.

czytaj więcej »

Dla projektantów instalacji i inwestorów zmiany w rozporządzeniu „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” są ważne, bo wprowadzają nowe wymogi, do których trzeba będzie dostosować projekty. To oznacza również wzrost kosztów inwestycji. Stąd szeroka dyskusja nad przygotowywanymi obecnie zmianami. Prace nad nowelizacją rozporządzenia od kilku miesięcy prowadzi Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki we współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

czytaj więcej »

Prawo budowlane w art. 5 narzuca takie projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych, które stanowią wyposażenie budynków, żeby efektywnie wykorzystywały energię. Jej oszczędzanie jest więc nie tylko nakazem zdroworozsądkowo-ekonomicznym, ekologicznym, ale także prawnym. W cyklu artykułów poświęconym temu tematowi omówimy sposoby obliczania opłacalności wymiany urządzeń na bardziej oszczędne i inwestowania w nowe proekologiczne technologie.

czytaj więcej »

wiper-pixel