WYDANIE ONLINE

Jednym z elementów instalacji, który musi znajdować się w budynkach użyteczności publicznej, jest oświetlenie awaryjne. Jego składnikami są m.in. oprawy oświetlenia awaryjnego oraz podświetlone znaki wskazujące kierunek ewakuacji.

czytaj więcej »

Ustawa Prawo budowlane (art. 5 i 7) nakazuje projektować budynki, w tym ich instalacje elektryczne, zgodnie z rozporządzeniem „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Znaczenie tych przepisów powoduje, że zmiany w tym rozporządzeniu są zawsze przedmiotem wielu dyskusji w społeczności inżynierów i techników. Obecnie trwają prace nad kolejną jego nowelizacją. Prawdopodobnie zmiany będą wchodziły w życie od przyszłego roku, co oznacza, że propozycje te warto brać pod uwagę przy przygotowywaniu nowych projektów.

czytaj więcej »

Urządzenia oświetleniowe mają znaczący udział w ogólnym bilansie energetycznym budynków. Dlatego ekonomicznie uzasadniona może być wymiana źródeł światła w już istniejących obiektach i, co często za tym idzie, zmiana opraw oświetleniowych oraz osprzętu pomocniczego.

czytaj więcej »

Większość pożarów budynków, według raportów straży pożarnej, jest spowodowana usterkami instalacji elektrycznej. Są one różnego rodzaju, jednak dominują przypadki związane z przeciążaniem przewodów wynikającym z wadliwego ich doboru. Zastosowanie nieodpowiednich przewodów zmniejsza także trwałość instalacji. Dlatego tak ważna jest znajomość rodzajów i oznakowania przewodów.

czytaj więcej »

wiper-pixel