WYDANIE ONLINE

Jednym z elementów instalacji, który musi znajdować się w budynkach użyteczności publicznej, jest oświetlenie awaryjne. Jego składnikami są m.in. oprawy oświetlenia awaryjnego oraz podświetlone znaki wskazujące kierunek ewakuacji.

czytaj więcej »

W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem bardzo ważny jest właściwy dobór urządzeń elektrycznych. Niezbędne jest również przeprowadzenie pomiarów odbiorczych pomontażowych oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych.

czytaj więcej »

W wielu budynkach urządzenia oświetleniowe są eksploatowane od lat. Przez ten czas w naturalny sposób zużyły się uległy nie tylko źródła światła, ale także odbłyśniki, klosze i rastry w oprawach oświetleniowych. W efekcie występuje znaczne pogorszenie efektu oświetleniowego przy niezmienionej mocy pobieranej na oświetlenie.

czytaj więcej »

Przy projektowaniu instalacji elektrycznych dla obiektów, w których występuje zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, należy stosować specjalne rozwiązania i uwzględniać obostrzenia przewidziane w normie.

czytaj więcej »

Gniazdo wtyczkowe (wtykowe) to złącze będące częścią instalacji elektrycznej, służące do przyłączania do niej odbiorników energii elektrycznej. Stosowanych jest wiele rodzajów gniazdek, zarówno o przeznaczeniu specjalnym (przemysłowym), jak i przeznaczonych do instalacji domowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel