WYDANIE ONLINE

W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem bardzo ważny jest właściwy dobór urządzeń elektrycznych, zgodnie z klasyfikacją poszczególnych stref zagrożenia. Niezbędne jest również przeprowadzenie pomiarów odbiorczych pomontażowych oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych.

czytaj więcej »

Łączniki instalacyjne są przeznaczone do załączania i wyłączania prądów roboczych w instalacjach niskiego napięcia, np. oświetlenia. Ich budowa oraz sposób instalowania zależą od rodzaju instalacji.

czytaj więcej »

Przy projektowaniu instalacji elektrycznych dla obiektów, w których występuje zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, należy stosować specjalne rozwiązania i uwzględniać obostrzenia przewidziane w normie.

czytaj więcej »

Diody fotoluminescencyjne, zwane w skrócie LED (ang. Light Emitting Diode), są coraz powszechniej stosowane zarówno w oświetleniu wnętrz, jak i w oświetleniu zewnętrznym oraz w iluminacji obiektów.

czytaj więcej »

wiper-pixel