WYDANIE ONLINE

Bezpieczeństwo związane z użytkowaniem instalacji elektrycznych powinno być zapewnione w każdych warunkach. Dotyczy to gospodarstw domowych, ale także tak specyficznych obiektów jak szpitale czy inne placówki medyczne.

czytaj więcej »

Porażenie prądem następuje w wyniku dotknięcia, ewentualnie zbliżenia się do nieizolowanych części urządzeń elektrycznych, znajdujących się pod napięciem, np. do przewodów przyłącza napowietrznego doprowadzającego energię elektryczną do budynku. Porażeniu można ulec także, dotykając urządzenia elektrycznego z uszkodzoną izolacją. Może to być dowolny odbiornik elektryczny stały lub przenośny, przewód (tzw. przedłużacz).

czytaj więcej »

Wolno stojące elektrownie solarne są narażone na bezpośrednie oddziaływanie prądu piorunowego. Ryzyko uszkodzenia elementów elektrowni należy zatem redukować. W pierwszej części opracowania została przedstawiona analiza ryzyka paneli umieszczonych na otwartej przestrzeni oraz dla budynku technicznego elektrowni.

czytaj więcej »

Oświetlenie LED staje się coraz bardziej popularne. Znajduje zastosowanie w gospodarstwach domowych, a także w oświetleniu ulicznym czy do tworzenia iluminacji świetlnych. Z tego powodu warto znać technikę LED i potrafić ją porównać z tradycyjnym oświetleniem.

czytaj więcej »

Zapisy, które można znaleźć w aktach normatywnych, rozporządzeniach i specyfikacjach istotnych warunków zamówienia (SIWZ) często są ze sobą sprzeczne. Warto o tym wiedzieć, przystępując do przetargu lub już realizacji systemu zabezpieczeń.

czytaj więcej »

wiper-pixel