WYDANIE ONLINE

Naturalnym oświetleniem dla ludzi jest światło dzienne pochodzące z promieniowania słonecznego. Do takiego światła przyzwyczajone są nasze oczy, dlatego zapewnia ono najlepsze warunki pracy i wypoczynku. Jednak nie jest możliwe całodobowe oświetlanie takim światłem biur i zakładów przemysłowych. W wielu miejscach jest to także utrudnione nawet w dzień i w słoneczne dni.

czytaj więcej »

Aby projektować instalacje elektryczne, wykonywać je i kontrolować, niezbędna jest specjalistyczna wiedza techniczna poparta nauką, praktyką zawodową oraz udokumentowanymi uprawnieniami. Dla elektryków najważniejsze są uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji albo dozoru.

czytaj więcej »

Przy projektowaniu ochrony dla obiektów musimy uwzględnić ich specyfikę, sposób wykorzystania, a także przewidzieć dodatkowe czynniki zwiększające zagrożenia lub po prostu zmieniające drogę wtargnięcia intruza. W pierwszej części artykułu kontynuujemy materiał dotyczący elementów Zintegrowanego Systemu Ochrony. A w dalszej części poruszamy specyfikę ochrony obiektów muzealnych.

czytaj więcej »

Elektryk wykonuje jeden z zawodów o podwyższonym stopniu ryzyka. Wynika to z faktu stałej styczności z urządzeniami elektrycznymi, w wielu przypadkach w czynnych obiektach, a ponadto wykonywania wielu czynności na wysokości. Dodatkowo szereg prac odbywa się w pomieszczeniach lub przestrzeniach o zwiększonej wilgotności i/lub temperaturze.

czytaj więcej »

wiper-pixel