WYDANIE ONLINE

Powszechne stosowanie wyładowczych źródeł światła, a także diod świecących, zwanych w skrócie LED, powoduje konieczność odpowiedniego dostosowania instalacji i sieci zasilających. Każde z tych źródeł światła do swojego działania wymaga zastosowania elementów odkształcających sinusoidalne przebiegi prądu i wprowadzających wyższe harmoniczne.

czytaj więcej »

Aby projektować instalacje elektryczne, wykonywać je i kontrolować, niezbędna jest specjalistyczna wiedza techniczna poparta nauką, praktyką zawodową oraz udokumentowanymi uprawnieniami. Dla elektryków najważniejsze są uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także świadectwo kwalifikacyjne uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji albo dozoru.

czytaj więcej »

Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną. Dlatego wymagane jest umieszczenie kolektorów fotowoltaicznych w miejscach bezpośredniego działania promieni słonecznych. Spełnienie tego warunku, w połączeniu ze wzrastającą powierzchnią kolektorów, może spowodować wzrost zagrożenia piorunowego systemów PV.

czytaj więcej »

Urządzenia zasilane energią elektryczną w czasie swojej pracy się nagrzewają. Ciepło wydziela się w instalacji czy w aparatach elektrycznych, a czasami mogą również powstawać niebezpieczne łuki elektryczne lub iskrzenia.

czytaj więcej »

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących systemów ochrony często znajdziemy wiele zapisów, których interpretacja może nie być jednoznaczna. W tej części artykułu omawiamy właśnie takie przypadki.

czytaj więcej »

wiper-pixel