WYDANIE ONLINE

Obiekty przemysłowe obejmują wielki obszar budownictwa. Są to zarówno obiekty niewielkie pobierające moc rzędu kilku kilowatów i zasilane z linii niskiego napięcia, jak i kombinaty zasilane liniami o napięciu 110 kV i wyższym i pobierające moc liczoną w megawatach.Podobnie budynki użyteczności publicznej obejmują bardzo zróżnicowane obiekty wymagające często specjalistycznej wiedzy. I jedne, i drugie muszą być zasilane w sposób dostosowany do potrzeb.

czytaj więcej »

W drugiej części przedstawiamy pozostałe zalecenia i wskazówki niezbędne do poprawnego zaprojektowania i wykonania ochrony instalacji przed przepięciami. Poznamy zalecenia dotyczące przewodów łączeniowych ograniczników przepięć z siecią, zasady stosowania ograniczników w przypadku strefowej koncepcji ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Dowiemy się w jaki sposób poprawnie kontrolować część urządzenia piorunochronnego SPD.

czytaj więcej »

Brak wystarczającej wiedzy o technikach zabezpieczeń, a także dość ograniczony budżet przeznaczony na ochronę obiektów skutkuje stawianiem mało precyzyjnych wymagań jeszcze w fazie ustalania warunków dla planowania systemów ochrony. Zdarza się również, że wstępne ustalenia dotyczące zabezpieczeń od razu obarczone są błędami.

czytaj więcej »

Obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku wynikającym z  ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z  jego przeznaczeniem i  wymaganiami ochrony środowiska. Niezbędne jest utrzymywanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego użytkowania, okresowym kontrolom. Mają one polegać na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia.Jednym z elementów podlegających okresowym kontrolom jest urządzenie piorunochronne. Z artykułu dowiemy się, jakie przepisu obligują do przeprowadzania okresowych kontroli tych instalacji, jak często należy je przeprowadzać oraz jak to robić.

czytaj więcej »

wiper-pixel