Wymagania PN-EN 12464-1:2012 dotyczące parametrów decydujących o komforcie widzenia

Odpowiednie natężenie światła nie jedynym wymogiem, które musi spełniać oświetlenie. Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach podaje wiele zaleceń dotyczących parametrów oświetlenia elektrycznego zapewniających odpowiedni komfort pracy.W tekście przedstawiono najważniejsze wymagania PN-EN 12464-1:2012 dotyczące m.in. rozkładu luminacji, poziomu natężenia oświetlenia, unikania olśnień, oddawania barw. Opisano także, czemu służą rozwiązania typu oświetlenie dynamiczne.