Wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem według PN-EN 61140:2016-07 – część 2

PN-EN 61140 to podstawowa Polska Norma o ochronie przed porażeniem prądem elektrycznym. Jej polskie tłumaczenie opublikowano 10 stycznia 2020 r.W poprzedniej aktualizacji przedstawiliśmy definicje i podstawowe zasady ochrony przed porażeniem według tego dokumentu. W tym tekście opisujemy jego zalecenia dotyczące środków ochrony.

WYKAZ WYBRANYCH NOWYCH POLSKICH NORM

W wykazie przedstawiono informacje o normach dotyczących elektryki opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny od 3 do 12 czerwca 2020 r.

W obiektach nie zagrożonych pożarem nie są wymagane dodatkowe ognioodporne obudowy kabli

Pytanie: PYTANIE: W budynku hali magazynowej została wybudowana dwukondygnacyjna część biurowa. Stanowi ona odrębną strefę pożarową. Nad obszarem biur (pod stropem hali) tranzytem jest przeprowadzone korytko kablowe z kablami zasilającymi odbiory zewnętrzne. Czy korytko kablowe nad obszarem I piętra powinno być obudowane przegrodą pożarową? Czy zejścia od korytka pod stropem przeprowadzone w rejonie biur do odbiorów zewnętrznych (po ścianach hali) wymagają obudowy przegrodą pożarową?

Systemy służące ochronie domu: czujniki zalania cieczą oraz czujniki wycieku gazów

Oprócz zagrożeń zewnętrznych związanych z działalnością intruzów w budynkach występują zagrożenia powodowane przez zalanie lub pojawienie się toksycznych gazów.W poprzednich aktualizacjach „Instalacji elektrycznych w praktyce” zostały omówione ogólne zasady ochrony obiektów, rozwiązania techniczne domofonów, wideodomofonów, kamer wideo, czujek ruchu, czujek sygnalizujących próbę sforsowania okna lub drzwi. W tym tekście opisujemy czujniki zalania wodą i pojawienia się toksycznych gazów.

Przy sprawdzaniu układów kompensacji mocy biernej należy w pierwszej kolejności kierować się wytycznymi z DTR

Pytanie: PYTANIE:Poza nielicznymi publikacjami i zdawkowymi zaleceniami z norm dla kondensatorów nie znalazłem dokładniejszych wytycznych, których należy przestrzegać podczas wykonywania pomiarów układów kompensacji mocy biernej. Gdzie można znaleźć takie informacje?

Przed budową stalowej instalacji podziemnej należy sprawdzić obecność prądów błądzących

Pytanie: PYTANIE: W jakich przypadkach i jak powinno sprawdzać się obecność prądów błądzących?

NIEZBĘDNIK ELEKTRYKA: rozłączniki bezpiecznikowe

Od 133. aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce” przedstawiamy specjalistyczne aparaty niskiego napięcia.Tekstem o rozłącznikach bezpiecznikowych rozpoczynamy prezentację aparatów bezpiecznikowych.

Na co zwracać uwagę, wybierając akumulator

Dobór akumulatorów do konkretnych zadań jest podstawowym zadaniem projektanta lub dostawcy. Od tego zależy pewność i jakość zasilania odbiorników.W tekście przedstawione są informacje przydatne przy wyborze akumulatora do określonych celów, m.in. do zasilaczy UPS. Podane są także porady na temat instalowania i eksploatacji akumulatorów.

Eksploatacja i badania okresowe rękawic elektroizolacyjnych

Rękawice elektroizolacyjne jako środka ochrony indywidualnej używają energetycy i elektrycy wykonujących prace przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych. Właściwości ochronne rękawic dielektrycznych nie są trwałe, należy je więc okresowo sprawdzać.W tekście przedstawiono klasy rękawic elektroizolacyjnych wraz z odpowiadającymi im maksymalnymi wartościami napięcia użytkowania, zasady użytkowania tego sprzętu, jego oznakowanie i zasady oraz terminy sprawdzeń.