Pomiary w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem powinny być wykonywane przy załączonej wentylacji

PYTANIE: Mam do wykonania pomiary w malarni (hala z wydzieloną strefą), podłoga pokryta farbą antystatyczną na, której stoi maszyna lakiernicza. Na co zwrócić szczególną uwagę? Mam też pytanie dotyczące badania elektrostatyczności podłogi – jakie są mierniki i metoda pomiaru.

ODPOWIEDŹ: W strefach zagrożonych wybuchem 0, 1, 20, 21 oraz w miejscach, w których wcześniej wykonywano prace z użyciem gazów palnych, cieczy palnych lub materiałów pylących, badania okresowe mogą być prowadzone tylko wtedy, gdy stężenie par tych cieczy lub gazów nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości. Należy przy tym pamiętać, że pomimo ustalenia stężeń czynników palnych na poziomie 10% dolnej granicy wybuchowości w całej objętości pomieszczenia, mogą występować miejsca(np. w kanałach, studzienkach zaworowych i pompowych), w których gazy i pary cięższe od powietrza będą miały stężenia powyżej dolnej granicy wybuchowości. Podobnie przy gazach lżejszych od powietrza miejsca takie mogą wystąpić pod stropem. W przypadku stref z atmosferami pyłowymi mogą występować miejsca z warstwami i złogami pyłu, które poderwane, np. podmuchem wiatru, mogą utworzyć chmury pyłowe.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Instalacje elektryczne w praktyce
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Instalacje elektryczne w praktyce

ZOBACZ OFERTĘ